Kiállítások

LABIRINTUS Szentendre MűvészetMalom
2014. szeptember 7 - október 10.
A tematikus kiállításon 628 művész vesz részt egy-egy alkotásával. A kiállítás külön érdekessége a Labirintus ház; a Művészet Malom udvarán felépített monumentális installációs rendszer. Ez egy önálló műalkotás 63 nm alapterületen (9x7 m) kialakított valóságos labirintus, melynek 2,5 m magas falain a kiállításon látható eredeti művek digitális másolatai jelennek meg.

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján - 2014. szeptember 7-én 15 órakor - 30 alkotó részesül szakmai elismerésben. A kiállítást megnyitja Dr. Baán László a Szépművészeti Múzeum főigazgatója. A kiállítás kurátora és a Labirintus ház koncepció tervezője Sárkány Győző Érdemes Művész, grafikus. A kiállítást rendezte D. Udvary Ildikó művészettörténész.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDŐVONAL Szentendrei Képtár
2014. június 13 - november 23.

A kiállításra beválogatott anyag rendkívül heterogén, hiszen nem egy adott irányzat és látásmód illusztrációja kíván lenni, hanem teret enged a legkülönbözőbb irányokból eredő művészi problémák feltárásának. A művészi céllal készült fotó mellett, jelen van a dokumentarista és sajtófotó, a szubjektív létkérdéseket feszegető fotográfia, de helyet kapnak a kritikai narratívát megjelenítő, valamint a konceptuális és az experimentális fotómunkák is.

A kiállításra felkért alkotók az idő témájára reflektálva nyújtották be a kurátori koncepcióhoz illeszkedő műveiket, vagy hozták létre új fotóprojektjüket.
A kiállítás címe a közösségi oldalakon megjelenő virtuális időláncolatra utal, amelyen közzé tesszük saját életeseményeinket és nyomon követjük mások életének történéseit. Bár az idővonal lineáris és kronologikus rendbe szervezi életünket, az események, történések, gondolatok, emóciók nem mindig rendezhetőek egymást követő folyamatok láncolatává. A kiállítás az idővonal kifejezés eredeti jelentésén túllépve az idő szubjektív érzékelésének leképezésére tesz kísérletet.

A fotográfia, mint egyfajta időesszencia, egymásra vetíti a múlt és a jelen rétegeit, így hozva létre egy sűrű időszövedéket. Ezekben az egymásra épülő, elválaszthatatlan idősávokban tetten érhető a kontinuitás, a mulandóság, a változás. Egy fotó, látszólagos statikussága ellenére, nem egy pillanat kimerevítése, hanem mozgó, változó, táguló és szűkülő történések, folyamatok összegzése, szublimálása. Jelen kiállításunkon olyan alkotásokat mutatunk be, melyek láthatóvá, érzékelhetővé teszik az idő múlását, az egymásra vetülő idősíkok rétegződésének transzparenciáját. A tárlat az idő fogalmának fotográfiai eszközökkel való megragadását tűzi ki céljául.

A kiállítás fotóanyagát a művek formaproblémái, stílusjegyei és témafelvetései alapján hét tematikus egységbe rendeztük, így a következő témakörök szerint tekinthetjük át a kortárs szentendrei fotográfiát: Absztrakt idő, Abszolút idő, Relatív idő, Szubjektív idő, Empirikus idő, Konkrét idő, Illuzórikus idő.
Kopin Katalin
művészettörténész, a kiállítás kurátora
A kiállításon résztvevő művészek:

Aknay Csaba, Baksai József, Barnás Gergely, Barnás Máté, Bácsi Róbert, Csíkszentmihályi Márton, Csontó Lajos, Deim Péter, Deim Balázs, Kocsis Eszter, Kriván Marcell, Krizbai Gergely, Laczkó Péter, Lázár Alexandra Emese, Márton Csaba, Medveczki Tamás, Milos József, Paraszkay György, Pecsics Mária, Regős Benedek, Révai Sári, Weszelits András
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TŰZOLTÓK Embernek segítség - Istennek dicsőség közös fotókiállítás Benke Donáttal
2011. november 2. Polgármesteri Galéria, Szentendre

Köszöntőt mond:dr. Dietz Ferenc polgármester
Megnyitó beszéd: Dobson Tibor tű. dandártábornok, OKF hivatalvezető

Benke Donát képei
Weszelits András képei

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szentendre a Gödörben (csoportos kiállítás)
2011. október 8. GÖDÖR, Budapest

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Véletlenül című portéfotó kiállítás
2010. december 8. Polgármesteri GalériaVéletlenül?

Weszelits András kiállítására
Weszelits Andrást nem kell különösképpen bemutatni Szentendre közönségének. Ő valóban a közösségért, elsősorban a kultúráért mindig önzetlenül tenni kívánó ember. Nekem régi barátom, kollégám. Örvendetes, hogy most először, önállóan fotóival lép a közönség elé. Az is örömteli, hogy itt a művészetek oroszlánbarlangjában kapott bemutatkozási lehetőséget, a várost és annak lakóit is szimbolizáló Városházán. Rögtön .szeretném kijelenteni, hogy nem érdemtelenül. Mint a fotózás iránt elkötelezett ember azt is örömmel konstatálom, hogy ez a műfaj kezd tért hódítani városunkban elnyerni méltó helyét.

A teljes szöveg (pdf)